General terms for injection moulds / Všeobecné podmínky pro vstřikovací formy