Vývoj

Ve vývojové etapě pracujeme s prvními designovými návrhy dílů

Tyto návrhy podrobíme simulacím vstřikování pro predikci vlastního procesu vstřikování. Výstupem simulací jsou hodnoty všech důležitých parametrů včetně deformací dílů.

Kromě simulací jsme schopni díl vytisknout na kvalitní 3D tiskárně. Takto vytištěné díly mohou sloužit pro posouzení vyrobitelnosti, funkčnosti, ale také jako prototypy pro naše zákazníky.

vyvoj-cl-hlavniPOPTEJTE NAŠE SLUŽBY

Příloha