All inclusive

Vývoj dílů

Ve vývojové etapě pracujeme s prvními designovými návrhy dílů. Tyto návrhy podrobíme simulacím vstřikování pro predikci vlastního procesu vstřikování. Výstupem simulací jsou hodnoty všech důležitých parametrů včetně deformací dílů. Kromě simulací jsme schopni díl vytisknout na kvalitní 3D tiskárně. Takto vytištěné díly mohou sloužit pro posouzení vyrobitelnosti, funkčnosti, ale také jako prototypy pro naše zákazníky.

all-in-vyvoj-dilu-upr


all-in-konstrukce

Konstrukce

Konstrukční práce probíhají ve 3D prostředí za použití software Solidworks anebo Creo. Ať již jde o konstrukci komplexního vstřikovacího nástroje nebo jen jeho oprava/korekce, máme připraven tým lidí, kteří své práci rozumí a vždy naleznou nejlepší možné řešení pro daný úkol.

Po skončení 3D modelování a tvorbě 2D výkresů potřebných pro výrobu, je nutností i technologická příprava pro samotnou výrobu. Technologická příprava probíhá v programu SolidCAM.


Výroba forem

Ve vlastní, plně vybavené nástrojárně provádíme výrobu nových forem, údržbu stávajících sériových forem i případně korekce či opravy na formách dle požadavků zákazníků. V naší nástrojárně disponujeme softwarem Solidworks na CAM a CAD.

Strojně disponujeme obráběcími centry, EDM hloubičkami, frézami, soustruhy, bruskami, drátkovkami, laserovým navařováním, tušírovacím lisem a dalšími nezbytnými stroji a nástroji.

all-in-vyroba-forem-crop


all-in-realizace

Realizace

Zabýváme se lisováním plastových dílů převážně do automobilového průmyslu. Na ploše 4.000 m2 se nachází 72 lisů s uzavírací silou 25t – 650t. Kromě samotného lisování zajišťujeme také montáže sestav, svařování dílů a tampoprint.

Jsme specialisté na 2-komponentní vstřikování přesných i pohledových dílů. Naše výroba se zaměřuje také na automatizaci procesů jak lisování (robotizace pracovišť), tak i montáží (automatické a polo-automatické montážní stanice s kontrolou čidly).


Kvalita

Naším ústředním mottem je práce dle hesla: vracet se má zákazník, ne výrobek. Tudíž pracujeme podle kultury nulové chybovosti, kdy na to dohlíží zkušený tým, jehož cílem je odstranit možné závady ještě před jejich případným vznikem.

Základem pro vytvoření této kultury je zajistit kvalitu již ve vývojové fázi projektů. Na toto dohlíží projektový tým včetně specialistů na PPAP. Nutností je pak samozřejmě kontrola rozjezdů sériové výroby a v průběhu sériové výroby. Pro zajištění kvality výrobků nám kromě podpůrných procesu jako je P-FMEA, control plan, mold-flow, slouží také vybavení naší měrové laboratoře.

V měrové laboratoři disponujeme 3D dotykovým měřením, optickým měřením, výškoměry, mikroskopy, spektrofotomerty a také měřením světelných výstupů optických dílů. Kromě daných činností zajišťujeme také optické či CT scany dílů a provádíme testování dílů dle požadavků zákazníků.

lpvm02DSC-3608

Logistika

Logistika a skladování je velmi důležitou součástí procesu vývoje a výroby dílu. Díly nestačí vyrobit, ale je nutné je uskladnit a následně doručit zákazníkovi.

Naše firma zařizuje skladování a dodávky dle požadavků zákazníků, tj. jsme schopni nabídnout dodávky just-in time, ale také safety stock.

Pro skladování finálních výrobků máme k dispozici polo-automatický sklad čítající až 6.000 paletovacích míst.

POPTEJTE NAŠE SLUŽBY

Příloha