Rozšíření závodu za 105 milionů korun

<h1>Rozšíření závodu za 105 milionů korun</h1>

Vizualizace rozšířeného areálu firmy (vlevo vpředu nový sklad, za ním nová výrobní a montážní hala) 

 

Vzhledem k neustále narůstajícímu počtu vyhraných projektů a novým akvizicím nás čeká rozšíření závodu za 105 milionů korun. Stavební práce již začaly, kolaudace je naplánována na závěr příštího roku. Vedle stávajících objektů, tedy administrativní budovy, nástrojárny a výrobní haly, vyroste nová stavba. Půjde o rozšíření výrobní a montážní haly z 2.880 m² na 5.250m², nová skladovací hala s celkovou kapacitou 5000 EURO-palet se pak bude rozprostírat na ploše 2.000 m². Uvedené rozšíření závodu navýší výrobní kapacity o sedmdesát procent. Nová výrobní hala bude vybavena nejmodernějšími vstřikolisy s vysokou mírou robotizace.

Poskytujeme komplexní služby pro výrobu a údržbu forem pro přesné vstřikování. Při konstrukci forem využíváme naše dlouhodobé zkušenosti ze sériové výroby k návrhu optimalizací designu tak, aby byla zajištěna stabilně vysoká kvalita dílu.
 
Plně vybavená nástrojárna nám umožňuje okamžitě reagovat na požadavky zákazníka a dodávat výlisky just-in-time.
 
Krátký výčet používaných technologií
  • CNC obrábění
  • Elektro erozivní hloubení
  • Laserové navařování a navařování TIG
  • Rovinné broušení a broušení na kulato
  • Frézování a soustružení
  • Souřadnicové vyvrtávání

 

Nejenom díky našim zkušenostem s výrobou přesných konektorů víme, že kvalita výsledných dílů je především určena kvalitou nástrojů - forem. Kvalita forem je určena kvalitní konstrukcí a výrobou, ale také následnou údržbou.

Přesná výroba

Abychom získali co možná nejkvalitnější nástroj, každý design dílu důkladně analyzujeme, včetně analýzy metodou konečných prvků (moldflow analýza, atd.). Díky úzké spolupráci konstrukčního a vývojového týmu s nástrojárnou zabráníme výrobě nevhodného nástroje pro sériovou výrobu.

Kvalitní údržba

Náš vlastní několikastupňový  propracovaný systém údržby forem zaručuje dlouhou životnost a bezproblémový chod i velmi komplikovaných forem.